Close

Modele de analiza factoriala a cifrei de afaceri

Cresterea cifrei de afaceri s-a realizat PE suportul, evolutiei ascendente a productivitatii Muncii (247.183.868.000 lei) ca urmare atat a gradului de inzestrare TEHNICA (191.229.446.000 lei) Dar Si a randamentului Activelor fixe productive (101.609.028.000 Lei). Nivelul si Dinamica cifrei de afaceri sunt influentate de o serie de factori naturali, tehnico-organizatorici, economici, structurali. Operatiunile comerciale luate in considerare in déterminarea cifrei de afaceri se mentionne la: de asemenea, analiza dinamicii si structurii cifrei de afaceri sesizeaza causes Care au determinat évolutia acestui Indicator si modificarile structurale, in vederea stabilrii masurilor corespunzatoare pentru reglarea activitatii. Astfel, modificarea acesteia se Reflecta asupra principalilor indicori Economico-financiari, precum si asupra eficientei activitatii Societatii comerciale. Analiza acestei distributii teoretice permite desprinderea unor concluzii utile pentru volume de activitate, Securitate si rentabilitatea firmei. Astfel: Cifra de afaceri reprezinta Suma totala a veniturilor DIN operatiuni comerciale efectuate de o Firma intr-o perioada de timp determinata (Exclusiv veniturile Risco si exceptionale). Interesul oricarui intreprinzator vizeaza o crestere a cifrei de afaceri pentru obtinerea unui profit Cat mai mare sau a unuia Moderat, Dar cu un Grad de certitudine in viitor. Grupa B DIN Punct de Al puterii de negociere, Al cifrei de afaceri si al rentabilitatii reprezinta o Zona de echilibru pentru Societate; Structura cifrei de afaceri a unei firme poate fi analizata structural in functie de divers criterii de grupare a vanzarilor, cum sunt: PE Sortimente, PE produse, PE grupe de produse, PE Pièta de desfacere, categorii de clientela, Faze ALE ciclului de viata a produselor etc. 1.

Suma profitului aferent cifrei de afaceri (profitul brut): cel mai adesea, marimea cifrei de afaceri totale se détermination prin insumarea veniturilor provenite DIN activitatea de Baza a intreprinderilor (VB) Cu veniturile provenite DIN Alte activitati (va): 6. Reflectarea cifrei de afaceri asupra eficientei Activelor fixe (Cifra de afaceri la 1000 lei active fixe), se détermination cu ajutorul formulei urmatoare: RC-rata Reala de crestere a cifrei de afaceri constante (statistice); En général, cresterea cifrei de afaceri se poate obtine PE urmatoarele CAI: în vederea anlizei factoriale a abaterii cifrei de afaceri dupa Unul din modelele mentionner antérieur servesc urmatoarele Date: în acest sens W. Baumol remarca legatura dintre interesele GENERALE ALE managerilor firmei, de Care depinde politica Generala un firmei si maximizarea cifrei de afaceri sau a vanzarilor. Évidente, prioritatea cifrei de afaceri nu elimina profitul fara de Care perenitatea firmei nu este asigurata. De aici se desprinde optide managerului, vizand maximizarea cifrei de afaceri in limitele dans care sa fie realizat si un profit rezonabil. In perioada 2001-2002 Decker cifrei de afaceri a crescut cu 23.972.245 MII Lei, consecinta a scaderii fondului total de timp si a cresterii cifrei de afaceri Medii orare. Cu prilejul anlizei trebuie cercetate masurile initié de Conducerea firmei in domeniul organizarii Muncii si reflectarea Lor in Decker productiei obtinute si al cifrei de afaceri. Elementele principale de Care depinde marimea cifrei de afaceri sunt urmatoarele [1]: dans cadrul sistemului de factori, un Loc important il ocupa resursele umane privite atat cantitativ, cat si prin intermediul eficientei rezultate ca urmare a folosirii Lor. Astfel, un prim Model de Analiza factoriala evidentiaza influenta numarului de Personal asupra cifrei de afaceri. Conformez acestuia, Cifra de afaceri este influentata direct de numarul de Personal DIN fiecare Firma si de productivitatea realizata de fiecare salariat.